Втрати напруги та розрахункові струми ЛЕП 10 кВ у SiCAD

01.10.2021

1. Як запроєктувати ЛЕП 10 кВ для виконання розрахунку струмів та втрат напруги у SiCAD:
Для побудови мережі потрібно вставити у проект (https://app.sicad.org/ua) підстанцію з трансформатором 110/10 кВ (джерело живлення) та підстанції з трансформаторами 10/0,4 кВ (навантаження). Для цього використовується розділ Бібліотека/СІКАМ Україна/Трансформаторні підстанції.Підстанції потрібно з’єднати кабельними (ААБл або ін.) або повітряними лініями (АС, СИП-3 10 кВ або ін.). Для цього використовуються кабелі та проводи середньої напруги з розділу бібліотеки «Кабель та провід».На вкладці «Властивості» вузла ПС 110/10 оберіть «+» (Додати трансформатор). У розділі «Доступні трансформатори». Приєднайте лінію 10 кВ до вторинної обмотки трансформатора. Значення напруги на шинах низької напруги трансформатора можливо задати у відповідному полі. Втрати та відхилення напруги у кінцевих точках ліній електропередач будуть визначатись від заданого у цьому полі значення.На вкладці «Властивості» вузлів ПС 10/0,4 оберіть «+» (Додати трансформатор). У розділі «Доступні трансформатори» приєднайте лінію 10 кВ до первинної обмотки трансформатора. Після приєднання трас з’являється можливість задавати коефіцієнт завантаження трансформатора та значення cos(ϕ). Згідно цих значень будуть розраховуватись розрахункові потужності, струми та втрати напруг у мережі на стороні ВН 10 кВ.Якщо галочка «Задати параметри для розрахунку на стороні ВН вручну» не встановлена то виконується розрахунок електричних навантаженнь від споживачів на стороні низької напруги трансформатора 10/0,4. При цьому конфігурація мережі на стороні 0,4 кВ не враховується. Розраховується навантаження на трансформатор 10/0,4 кВ (Розрахункова потужність) згідно переліку та типів споживачів у мережі 0,4 кВ по ДБН В.2.5-23:2010.
Можливо конфігурувати мережі з двома трансформаторами у одному вузлі, ділянки з двоколовими опорами та сумісним підвісом (використовуючи окремий шар).


2. Особливості, на які потрібно звернути увагу при побудові мережі:
У випадку наявності у проекті мереж 0,4 кВ їх потрібно прокладати у окремому шарі. Нагадуємо – траси прокладені у одному шарі через вузол (оплру ЛЕП) вважаються електрично з’єднаними. Тому слідкуйте за тим щоб траса лінії ЛЕП 10 кВ не з’єднувалась з ЛЕП 0,4 кВ.


3. Приклад розрахунку:
Ви можете завантажити демо-проєкт demo10kV.geojson для перевірки результатів розрахунку за посиланням:
https://sicame.ua/sicad/demo10kv.zip
Завантажте файл, відкрийте його у app.sicad.org та оберіть пункт «Розрахунки/Розрахувати dU, In, Iкз» - натисніть на будь-якому елементі мережі 10 кВ. Результат розрахунку відкриється у окремому вікні.Значення розрахункових даних (Втрата напруги, відхилення напруги, розрахунковий струм та ін.) відобразиться підписами на плані електромережі.4. Методика розрахунку:
Розрахунок електричних навантажень виконується згідно методики РД 34.20.178 на яку посилається ГІД 34.20.178:2005. Значення коефіцієнтів одночасності використовується з таблиці 4.2 РД 34.20.178.
Підсвічування червоним кольором параметру «Втрата напруги, %» виконується згідно ГІД 34.20.178:200 при перевищенні значення 8%.
Підсвічування червоним кольором параметру «Відхилення напруги, %» виконується згідно ГОСТ 13109-97 при відхиленні більше ніж на ±5%.


5. Для розширення бази даних:
База даних бібліотек розширяється. Перелік потрібних Вам типів трансформаторів, кабелів та проводів надсилайте на пошту sicad@sicame.ua

Відділ технічної підтримки
ТОВ «СІКАМ Україна»